غلامرضا شافعی

شافعی رییس اتاق ایران شد

  1. خانه
  2. اخبار
  3. اخبار ویژه
  4. شافعی رییس اتاق ایران شد
با اعلام نتایج شمارش آرای انتخابات اتاق ایران، غلامرضا شافعی با کسب اکثریت آرای اعضای هیات نمایندگان، بعنوان دهمین رییس، بر کرسی ریاست پارلمان بخش خصوصی تکیه زد.


به گزارش خبرنگار مهر، در انتخابات امروز که پشت درهای بسته و با حضور 401 نفر ازاعضای هیات نمایندگان اتاق ایران برگزار شد، غلامرضا شافعی با کسب اکثریت آرا بعنوان دهمین رییس بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور انتخاب شد.

فهرست